Orientační ceník za vypracování znaleckých posudků
a tržního ocenění

 

      a) pro daňové a jiné účely – posudky o administrativní ceně nemovitostí:

Druh nemovitosti Cena za odhad
Minimální cena posudků 1.200,- Kč
Bytová a nebytová jednotka od 2.500,– Kč
Rodinný dům od 3.500,- Kč
Rekreační objekty od 2.500,- Kč
Zahrádkářské chaty od 2.000,- Kč
Pozemky od 1.200,- Kč
Samostatné garáže od 2.000,- Kč

 

      b) tržní ocenění na základě koncesní listiny

- dohodou podle stavu, velikosti a hodnoty nemovitosti, příp. hodinovou sazbou od 300,- Kč/hod. do 600,- Kč/hod.

      c) ostatní služby

ceny dohodou, hodinová sazba od 300,- Kč/hod.

K cenám posudků a služeb se připočítávají cestovní náklady ve výši dle platné vyhlášky o cestovních náhradách a hotové výdaje za obstarání dokladů, poštovné, právní služby, apod. a to vždy ve výši skutečně vynaložených nákladů.

Konečná kalkulace cen je závislá na složitosti zhotovení posudku, předaných podkladech, termínu vyhotovení a hodnotě nemovitosti. Expresní posudek do 24hod. se provádí s 50% příplatkem.

 


Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů expertíz, tak i informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost soudního znalce vyplývá ze zákona č. 36/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů.