Profesní předpoklady

 

      Jsem soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 10.5.2001, č.j. Spr. 949/00 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí.

Klikni pro větší náhled.

      Jsem držitelem koncesní listiny, vydané Okresním živnostenským úřadem v Tachově dne 6.5.2002, č.j. 1243/02-OŽÚ O, ev. č. 341000-11742-01 pro obor „ Oceňování majetku pro věci nemovité “, IČ 12864307

Klikni pro větší náhled.